قلم تلخ شعر و ادب را در قلمی تلخ چکاندیم تا باشد هدیه ای ناچیز و ناقابل به ولی عصر و صاحب الزمان(عج). یک سرباز این قلم را در دست دارد،که هر چه هست از خود و جود مبارک خاتم الاوصیا(عج)است.خانه،خانه ی توست؛مگر می شود که صاحب خانه به خانه اش سر نزند که بدون تو سخت است!!! http://ghalametalkh.mihanblog.com 2018-06-23T03:51:54+01:00 text/html 2013-09-27T14:45:30+01:00 ghalametalkh.mihanblog.com منتظر فرج صلح http://ghalametalkh.mihanblog.com/post/65 <font size="2">من دشمن خودم-ام، چه رسد به تو!</font><div><font size="2">اما قهر ها ابدی نیست!</font></div><div><font size="2">باید رییس جمهور دلم را به کدام سازمان بفرستم تا در مقابلت نه نرمش که خضوع ذلیلانه کند؟</font></div><div><font size="2">و بعد چشم در چشم شویم تا شرحی نوشته باشیم بر ندبه ی جمعه ها بر "متی ترانا و نراک"</font></div> text/html 2013-09-08T23:27:03+01:00 ghalametalkh.mihanblog.com منتظر فرج ابری http://ghalametalkh.mihanblog.com/post/62 <div style="text-align: center; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://manbar.persiangig.com/weblog/1111.jpg" alt=""></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif;"><br></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://manbar.persiangig.com/weblog/22222.jpg" alt=""></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif;"><br></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://manbar.persiangig.com/weblog/3333.jpg" alt=""></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif;"><font size="2">آسمان که بغض می کند، ابری می شود</font></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif;"><font size="2">صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر، افزایش درد،&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif;"><font size="2"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif;"><font size="2"><br></font></div><div><br></div> text/html 2013-09-06T01:28:40+01:00 ghalametalkh.mihanblog.com منتظر فرج ترانا http://ghalametalkh.mihanblog.com/post/61 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://manbar.persiangig.com/weblog/kjb.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">دلتنگی بهانه اش ندیدن است، اما ندیدن هم بهانه است، هم خودم می دانم هم خودت که هم تو مرا دیده ای و هم من تو را حالا این که نشناخته ام حرف دیگری است اما "ندیدن" بهانه است، اصل نگاه کردن است که اگر نگاهم کنی نه دیگر دل تنگ می شود نه سنگ، بل&nbsp;<font color="#ff0000">رنگ</font>&nbsp;می شود به رنگ تو ، به رنگ سبز و سرخ یا بل-کم خاکی، شاید هم کبود ارغوانی، تردید دارم ،شک، ابهام،صد دلی، بوم دلت هزار رنگ که باشد و قلبت سیاه همین می شود دیگر...راستی؛ رنـگـــــــــت؟</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div> text/html 2013-09-05T02:31:54+01:00 ghalametalkh.mihanblog.com منتظر فرج عواقب امورنا http://ghalametalkh.mihanblog.com/post/60 <div><div style="text-align: justify;"><font size="2">1-<font color="#009900">آدم</font> &nbsp;با خوردن سیب هبوط نکرد!</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">فقط عطر سیب حرم را در غیر کربلا جست، تبعید شروع شد.</font></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><font size="2"><div style="text-align: justify;">2-<font color="#ff0000">آدم </font>یـک عشـق بیشتر نـداشـت، آن هم کربلا و ما فیه بود!</div></font><div style="text-align: justify;"><font size="2">کربلا را یادش رفت، عشق مجازی شروع شد!</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2013-09-03T21:24:11+01:00 ghalametalkh.mihanblog.com منتظر فرج صیام http://ghalametalkh.mihanblog.com/post/59 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">می گویند روزه می گیری تمام ماه را، به من بگو افسوس خوردن، غم خوردن، آن را باطل نمی کند؟</span></div><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">چه روزه ی جالبی! که از مبطلاتش دیدن من است فقط.</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">این امساک تو کار می دهد دستم، اینقدر از شهر امساک نکن، من با بیابان و تنهایی بیگانه ام...</font></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">یا روزه را بشکن یا تنهایم بساز.</font></div> text/html 2013-08-10T19:19:19+01:00 ghalametalkh.mihanblog.com منتظر فرج مانده http://ghalametalkh.mihanblog.com/post/58 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7887837846/jamkaran.jpg" alt="غروب جمکران-پرچم سیاه"></div> <font size="2"><div><font size="2"><br></font></div>جمعه ها، حق است اگر پرچم گنبد جمکران را سیاه کنند، رویمان را سیاه کنند، شهر را سیاه پوش کنند، جامه ها رنگ سیاه بگیرند،</font><div><font size="2">وقتی هنوز لکه ای سیاه با بوی ننگ بر ما مانده است و تو(عج) تنها مانده ای!</font></div> text/html 2013-07-29T09:59:19+01:00 ghalametalkh.mihanblog.com منتظر فرج پیمانه ای چند؟ http://ghalametalkh.mihanblog.com/post/57 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://manbar.persiangig.com/weblog/07_14_2013_19_20_49.jpg" alt="لوگو ماه عسل 92-قلم تلخ"></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">وقتی که روی دماوند ازدواج می کنند و به ماه عسل(بخوانید رمضان) دعوت می شوند ولی خانمی در راه خانه(بخوانید امر به معروف) چادر از سرش کشیده می شود و کتک می خورد، آن هم جلوی دختر سه ساله اش و با این اوصاف در تمامی رسانه ها بایکوت خبری می شود؛ علنا یعنی بروید کوه، حتی آنجا ازدواج کنید! نهی از منکر پیمانه ای چند؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920431001226" target="_blank" title=""><font size="2">لینک خواندنی اول(شـرح ماجــرا)</font></a></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.noorani.info/post/150" target="_blank" title=""><font size="2">لینک عملی دوم(چگونگی دعوت)</font></a></div> text/html 2013-07-25T19:47:55+01:00 ghalametalkh.mihanblog.com منتظر فرج زخم http://ghalametalkh.mihanblog.com/post/56 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">زخم ها، کاری شده اند</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">دیگر ترک نمی خورند!</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">...می خندند به حال و روزمان.</font></div> text/html 2013-07-25T03:09:03+01:00 ghalametalkh.mihanblog.com منتظر فرج لحظه http://ghalametalkh.mihanblog.com/post/55 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">نه فقط سال نو و ماه رمضان و جمعه به نام توست!</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">وقتی که تو می شوی امام زمــان(عج)، هر لحظه یعنی تو...</font></div> text/html 2013-03-24T07:34:34+01:00 ghalametalkh.mihanblog.com منتظر فرج پلنگ ها http://ghalametalkh.mihanblog.com/post/54 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">و باز هم شده ای چون پلنگ ها</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">صـد رحمـت خـدا به الا کلنگ ها</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">این کوچه هم بن بست، باز هم نشد!!!</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">این ها همه فدای سر رو قشنگ ها</span></div> text/html 2013-01-04T12:42:01+01:00 ghalametalkh.mihanblog.com منتظر فرج غروری کاری! http://ghalametalkh.mihanblog.com/post/53 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">شعر نوشت:تاریخ سرودن رو به یاد ندارم ولی در دو مرحله یعنی دو شب خلق شده و مانند شعر قبل نیز مخاطب خاصی ندارد که خاص نشویم.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">اینچنین آیه یاس را که خواندی گفتم</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2">جبریل ام ملک الـمـوت شده انـگاری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تو که کدبانوی شهری بگو بسم الله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تا که با جاروی ابـروت غـمـی بـردای</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">این همه رسم تعارف به خدا مضحک نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">یک سـلامــی و عـلیکی ز تو سهـل انگـاری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تو بـیا بوسـه بـزن غـرق بکـن مـهـمـان را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">و در این رقص بــگــو شـور جــوانـی داری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">بر لب کـوچــک تو آره نمی چرخد که...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">...که بــه یــک آره تــو نه به همه بیداری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">پری خـوش پوشـی که به من می گوید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">بـــا لــبــاس تــن خـود نه به مد تکراری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">طرز پخت تو شده فـکر و تـمــام سخنم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">یـک دل سبر می و اندک غروری کـاری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2012-12-28T16:21:00+01:00 ghalametalkh.mihanblog.com منتظر فرج دنیا http://ghalametalkh.mihanblog.com/post/52 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">دارم می گویم اگر از شهادت چیزی نصیب من نشود، پدر دنیا را در می آورم!</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">...دنیا چه لاغر شده است!</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">شهید سعید مرادی-کتاب نه آبی نه خاکی</font></div> text/html 2012-12-21T14:29:34+01:00 ghalametalkh.mihanblog.com منتظر فرج قبل انسان نخستین http://ghalametalkh.mihanblog.com/post/51 <div style="direction: rtl;"><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="2">شعر نوشت: ندارد!</font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><br></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://manbar.persiangig.com/weblog/photo.JPG" alt="چه شده؟"></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">روبرویم چشم درچشم بشو من با دو تا می خواهمت</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">چـــه شــده بـــاور ندـاری؟ بــه خــدا می خــواهــمــت</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">ابــــر پایـــــیــزی كــــــه آمــــد إذن بــــاران را بـــگیــرد</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">پرس و جو كن "چه كسی گفته به ما می خواهمت"</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">من جــوانــم، شــك نــدارم تــو جـوانـتـر بــه ز مـــن</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">مو سفیدی می كنم و مو ســیــاه مــی خـواهـمت</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">قمصر گـواهـی مـی دهـد دسـت گـلی دادی بـه آب</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">چه گلابــی ای گــلابــم ، مــرحـبــا مـی خـواهـمـت</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">آیــنـــه آهـــی بـبـینــد گــوشــه ای كـــز مــی كـنــد</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">صــور اســرافــیــل هـم گــویـد بپـّـا، مـی خــواهمت</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">بـحـث دیـدن یا پسندیدن نبوده بچه بازی نیست عشـق</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">گـفـتـه بودم قبل انسان نخستین به شما می خواهمت</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">چون زیادى خسته باشی خواب را ول مـی كنـی</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">در دلم غوغـــاســت اما بی صــدا مــی خواهمت</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">اهل خواســت-گــاری و مــاری نــبــوده نیــستـم</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">اهل كتــمانــم، شــهیـدم، بی هوا می خواهمت</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">در هــوای ســـرد من بی تـــو قـــلم یــخ میــزنــد</font></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2">در كفت جوهر بگیــر و گــو تو را مــی خواهــمــت</font></div><div></div></div> text/html 2012-10-26T13:40:15+01:00 ghalametalkh.mihanblog.com منتظر فرج القصه http://ghalametalkh.mihanblog.com/post/50 <div align="justify"><font size="2">فکر کنم باید داستان را تغییر دهم. من که کاری نکردم تا تو بیایی، پس شاید رفتن بهتر از ماندن باشد.</font><br><font size="2">رفتن من و آمدن تو</font>...<br><font size="2">فقط آخر قصه را خوب نوشته اند که پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را</font>!<br><font size="2">...طائعا غیر مکره</font><br></div> text/html 2012-08-14T22:47:21+01:00 ghalametalkh.mihanblog.com منتظر فرج کمان خسته http://ghalametalkh.mihanblog.com/post/49 <div align="center"><div align="justify"><font size="2">شعرنوشت:دیشب که یه شب شعر شرکت داشتم یادم اومد که ما یه وبلاگی یه عهدی یه چیزی داشتیم و اومدیم و بروز کردیم.نه که ماشاءالله خیلی هم من قشنگ شعر می گم، ترافیک هم زیاده</font><font size="2">، برای همین.شعر پایین هم پر از اشکال وزنیه، ببینیم چه می شود؟<br></font></div><font size="2"><br><br>بیا که تیر بی تو در کمان خسته است &nbsp; &nbsp; &nbsp; تو نیستی و من اینجا و دست من بسته است<br></font><font size="2">نـــه این کـــه نباشـی، حـــضـور داری تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ولــی زیـــاد&nbsp; نگـــاهــم به جمکــران رفته است<br></font><font size="2">غــروب مــی کــنـد ایـن دور، کمی غبار آلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و بعدِ فــتنه نگــاه جـهان به گـلدسته است<br></font><font size="2">و هر که جای بماند، غــروب مـی کند او&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و این کلام امــامــی که بـــا یقیــن گــفته است<br></font><font size="2">کمــی نــگـــاه کن به راه و رســم خــودت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کـــه در شــناخـت عرصــه کـــار آشفـته است<br></font><font size="2">نــگـــاه کــن بـــرادر ، کـــه در زمـــان ظــهــور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تــــمام راه به راه "نـــبـــود" وابـسـته است<br></font><font size="2">بیا که تیر بی تو در کمان خسته است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نـه آرشی نه کمانــی تــمـام قــوم خفــته است<br></font><font size="2">بـیــا بــگیــر دســتم، دیــنــم بـــه دســتتـان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دســـت گــیــری مــیانــتـــان جَـسـته است<br></font><font size="2">&nbsp;بـیـــدار کـــن مــرا بـــه لحـظــه مــوعـــود &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کـه غـسـال مـرا بـرای هـمیـن شـسـتـه است<br><br></font></div>